POST-PROCESSAT I ACABAT DE TUBS

• Tall de peces curtes, desbarbat, bisellat

• Tall làser

• Tall de paquet amb serra de cinta

• Galvanitzat en calent

• Forns de tractament tèrmic

• Prova hidrostàtica

TOP