NDT TESTING LINES

Integrades amb càrrega, transport i descàrrega del material automàtic, amb diferents solucions segons material a processar, tipus de defectes i necessitats del client.

Ajust automàtic dels duos i taules

segons el diàmetre del tub o barra

Taula de posicionament

Taula de posicionament dels equips NDT amb servoaccionaments de precisió

Garantia d'alineació i anivellació

Construcció mecànica de precisió amb garantia d'alineació i anivellament

Integració

d'equips Eddycurrent i ultrasons

Línies completes de control

TOP