SISTEMES D'EXTRACCIÓ DE FUMS


Experiència internacional. Sistemes integrats en línies de diferents fabricants.

Disseny adaptable

Totalment adaptable a la línia i necessitats del client

Estudi d'emissions

Estudi detallat (ppm metalls, volum de fums a extreure) per oferir la millor solució possible

Extracció individualitzada

Per a zones singulars com la metal·lització de soldadura

Garantia de compliment

De normatives d'emissions de gasos

Automatització i integració

Automatització i integració del sistema a la línia

TOP