EQUIPS PER A VIGAS:
LÍNIES DE TALL I TREPANT
GRANALLAT I PINTURA
SISTEMES MAGNÈTICS DE TRANSPORT

EQUIPS PER A VIGES

LÍNIES DE TALL I TREPANT
GRANALLAT I PINTURA
SISTEMES MAGNÈTICS DE TRANSPORT

• Serres de cinta

• Talladores de disc

• Trepants CNC

• Granalladores i línies de pintura

• Tall per plasma CNC

• Línia biga soldada SAW

• Imants de manipulació de bigues soltes

• Imants de manipulació de paquets

TOP