EQUIPS PER
FABRICACIÓ DE DIPÒSITS

• Preparació i rectificat de vores

• Rectificat i poliment de fons i superfícies

• Oxitall, plasma, làser

• Corbadores de 3 i 4 rodets

• Imants per a transport de xapa

TOP