EQUIPS PER
PLANTES DE GALVANITZAT EN CALENT

• Cubes de decapat

• Túnel de decapat amb aspiració

• Galvanitzat en calent

• Automatització de preparació de càrregues, decapat, i despenjament

• Automatització de plantes de galvanitzat de tub

• Scrubbers i plantes de tractament d’àcids

• Programari de gestió

TOP