FORNS D'ESCALFAMENT I
TRACTAMENT TÈRMIC

• Escalfament de totxos i palanquilles

• Forns de solera rodant

• Forns de palanquilla

• Forns de recuit

• TOP COMBUSTIÓ: forns especials d’alta eficiència per al tractament tècnic barra a barra

• Forns de tractament tèrmic homologats per a la indústria aeronàutica

TOP