EQUIPS PER
PLANTES D'ALUMINI

• Manipulació de palanquilles

• Manipulació de perfils

• Transport i manipulació de bobines

• Forns de palanquilles

• Forns de tractament tèrmic de productes acabats

• Forns de tractament tèrmic de bobines d’alumini

TOP