EQUIPS I ACCESSORIS PER A LES
INDÚSTRIES FERROVIÀRIA I Aeronàutica

EQUIPS I ACCESSORIS PER A LES

INDÚSTRIES FERROVIÀRIA I Aeronàutica

• Centres de tall per a titani, alumini i aliatges especials

• Forns de tractament tèrmic homologats ASM CLASS 1

• Unitats automàtiques d’emmagatzematge de xapa

• Unitats de magatzem automàtic de producte llarg

• Cales pelables en aliatges

• Electrorecobriment

TOP