ADVANCED FILTERING SOLUTIONS

Disseny i implantació de plantes completes clau en mà.

Filtre sense consumibles

Filtre automàtic sense utilització de consumibles com a paper o malla filtrant

Manteniment “Zero”

Sistema d'autoneteja interior

Alt grau de filtratge

Filtració multietapa amb separació de llots, fins, i olis no solubles

Skimmer rotatiu a tota la superfície

Eliminació completa i separada d'olis contaminants

Individual o integrada

Integrable en una línia o centralitzat per a diverses línies de producció

TOP