DEREVAT I TALL,
DOBLADORES,
ESTRIBADORES,
MALLA ELECTROSOLDADA

• Línies de redreçament i tall

• Trefiladores

• Línies de doblegat i estreps

• Línies de malla soldada

• Línies de bigueta soldada

• Electroimants per a transport de vareta

TOP