EQUIPS PER
FABRICACIÓ DE TUB CALIBRAT

• Instal·lacions d’oliat/sabonat

• Forns de recuit

• Enpuntadores

• Bancs d’estirat

• Endreçadores de 6 i de 10 rodets

• Línia de control NDT i acabat

• Rodets de redreçat

• Programari d’automatització d’adreçadores DATA-STAIGHT

TOP