CALIBRAT I ACABAT DE BARRES

• Endreçadores multi-rodets per a barra negra

• Tornejadores

• Endreçadores de 2 rodets per a barra calibrada

• Línies de tractament tèrmic de barres

• Bancs d’estirat

• Línies de control

• Línies d’acabat i empaquetat

• Serres de tall a mida

• Magatzems automàtics

TOP