EQUIPS PER
FABRICACIÓ DE TUB SOLDAT

• Línies de fabricació de tub soldat

• Línies de tub de precisió, automoció, estructural

• Gamma des de 10 mm x 0.5 mm fins a 24” x 20 mm

• Línies TIG i làser per a inoxidable i aliatges especials

• Acumuladors verticals i horitzontals

• Soldadura HF

• Talladores volants

• Empaquetadores

EQUIPS PER

TOP