LÍNIES DE TALL LONGITUDINAL I TRANSVERSAL

• Mandrins i carros de càrrega

• Aplanadores de precisió

• Línies de tall longitudinal

• Línies de tall transversal

• Línies mixtes Slitter/CTL

• Electroimants per a bobines

• Electroimants per a xapa

• Modernització electrònica / de programari

• Filtratge i tractament de trepants

TOP