LÍNIES D'ACABAT DE TUBS

LÍNIES INTREGRALS D’ACABAT


Des d’equips individuals fins a línies integrals d’acabat:

• Desbarbat

• Biselat

• Roscat

• Tall integrat en línia

• Sistema de transport tub a tub

• Sistema de transport de paquets

• Línies de control

• Línies d’acabat totalment integrades

LÍNIES D’ACABAT DE TUBS

TOP