EQUIPS PER
PLANTES D'ALUMINI

Flux de material totalment automàtic a plantes d’extrusió:

• Dispositius de transport – de regulació – d’elevació

• Sistemes de grues automàtiques

• Apiladors i desapiladors de cistelles

• Apiladors i desapiladors de perfils

• Equips especials per a embalatge:

– Estacions d’elevació de perfils

– Unitats de fleixat

– Embaladores de paper i cartró

• Magatzems automàtics intel·ligents

TOP