EQUIPS COMPLEMENTARIS PER
FABRICACIÓ DE TUB

FILTRA.4: Sistema de filtratge de trepant patentat per Euromàquina

FILTRA 4: Filtratge de trepants especialment dissenyat per a la producció de tub soldat:

• Sense paper filtrant

Sense manteniment

• Filtració contínua

• Separació de llots i d’olis contaminants

• Aspiració de fums

• Control NDT per corrents induïts o per dispersió de flux

• Oli antioxidant

• Pintura i marcatge

• Control continu de la qualitat de la soldadura mitjançant sistema de vídeo cambra d’alta resolució

Eddycheck 6 de Prüftechnik
Sistema NDT visual de Xiris
TOP