EMPAQUETAT AUTOMÀTIC DE TUBS

EQUIPS PER

Els sistemes d’empaquetatge automàtic consten de:
• Cadenes d’elevació de tubs 1/1 i comptatge • Conformat de files i conformat del paquet • Transport del paquet i fleixat manual/ automàtic • Escorregut, pesatge i etiquetatge • Emmagatzematge de paquets sobre cadenes de transport • Tancament, portes d’accés amb habilitació i certificació CE • Programari integral per a gestió de dades i control de producció

Els nostres sistemes permeten:


• Major velocitat de línia 

• Major productivitat

• Menor cost laboral

• Major seguretat i ergonomia

• Millora en la qualitat i la presentació

• Integració amb sistemes ERP

Opcional:


• Fleixadora automàtica

• Dispensador automàtic de tires separadores

TOP