CONSUMIBLES PER A FABRICACIÓ DE TUB

• Inductors / Plaques de coure / Suport portainductors

• Impeders / Ferretes / Tubs de fibra

• Descordonat interior i exterior

• Descordonat exterior: plaquetes i portaplaquetes

• Rodets ceràmics-sintètics

• Mordasses de tall

• Rodets hiperbòlics per a adreçadores

• Peces de desgast per a empuntadores

TOP