Política de privadesa

PROTECCIÓ DE DADES
Mitjançant aquest avís legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte als camps on s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals obtingudes seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i la prestació dels serveis oferts per l’Empresa al Portal a cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat de l’Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al següent mail: comercial@euromaquina.com

LLEI APLICABLE I FUR
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de MADRID.

TOP