AVÍS LEGAL

Per complir amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquesta pàgina web:

Titular: Euromàquina SL
Adreça: Passeig de la Castellana, 248 – Baix A
Madrid, 28046 Madrid
Spain
Contacte (mail): comercial@euromaquina.com
Telèfon: +34 916.587.260
NIF: B28121036

DADES DE LES OFICINES

Adreça: Passeig de la Castellana, 248 – Baix A
Madrid, 28046 Madrid
Spain
Contacte (mail): comercial@euromaquina.com

OBJECTE
Aquestes condicions generals (a partir d’ara “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquesta pàgina web (a partir d’ara “el Portal”), que la companyia Euromáquina SL, amb domicili al Passeig de la Castellana, 248 – Baix A (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la seva plena acceptació sense reserves, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Així mateix, els usuaris estan sotmesos a totes les condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en coneixement seu, en relació amb els continguts o serveis concrets, que estiguin previstos en aquestes Condicions Generals, sempre que no s’oposin als mateixos.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE AL PORTAL Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i de la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX UN DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS Excepte en el cas que s’hagi obtingut autorització prèvia i expressa, específicament atorgada a aquest efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per aquells, amb mitjans diferents dels que es hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’utilitzin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS L’Empresa no es fa responsable, en cap cas, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui l’origen a l’usuari oa qualsevol persona o entitat, i que es comuniqui, difongui, enviï o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts i els noms, logos, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’Empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas, l’accés a les pàgines web del Portal implica algun tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix algun dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts o béns de propietat industrial, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o de la tercera part titular dels drets, excepte el dret de visualitzar i de fer còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre d’acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

LLEI APLICABLE I FUR
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de MADRID.

TOP